Gestaltterapeut MNGF

Klikk her for å redigere undertittel

HVA ER GESTALTTERAPI
GESTALT BASIC
Gestaltterapi er av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag.
Denne formen for samtaleterapi har spredning over hele verden.
Det tyske ordet gestalt betyr «et meningsfylt hele» eller et komplett mønster.
Gestaltterapi har sine røtter i gestaltpsykolgien og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi. Det er en retning innen humanistisk psykologi, og ble grunnlagt av ekteparet Laura og Fritz Perls og Paul Goodman i overgangen mellom 50 og 60-tallet i USA.

FOR HVEM?
Gestaltterapi passer for de aller fleste, enten du står i krise, vanskelige valg, eller kanskje du bare trenger noen å snakke med.

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning, ledelse, organisasjonsarbeide og i konsulentarbeid.
Klienter, studenter og kursdeltakere vil erfare seg selv i møte med andre, får økt bevissthet på egne handlinger og mønster. Dermed vil de kunne ta mer hensiktsmessige valg.

GESTALT-IDEER
Hvert menneske er selv ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.GESTALT METODE
Gjennom samtale, eksperimenter og rollespill
 er målet å:
Bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger.
Tydeliggjøre, erkjenne og se seg selv og sine valg.
Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

GESTALTPSYKOTERAPEUTEN
Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men møter klienten i et JEG – DU forhold. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi-retning.

TERAPEUTEN
Gestaltterapeuten søker å møte klienten på en ikke-fortolkende måte. Forskning har viset at følelsesmessig kvalitet i samspillet vi erfarer tidlig i livet, er med på å danne noen av våre mønstre for regulering av følelser og sosial adferd. Denne selvreguleringen, eller kreative tilpasningen, gjør seg også gjeldende i voksenlivet – på en mer eller mindre hensiktsmessig måte.

SE FILMEN, HVA ER GESTALTTERAPI