HILDE RØSAND, GESTALT TERAPEUT, MNGF

samtaleterapi- terapeutisk yinyoga - qigong

GRUPPETERAPI

Traumegrupper, kvinnegrupper, sorggrupper.

JEG ER MEG

Jeg tror på at gruppeterapi er godt egnet til å jobbe med ulike utfordringer som for eksempel psykotraumer, press, krav og det å føle seg feil/annerledes. 
Det handler mye om å bli sett, hørt og oppleve seg forstått. Om å lytte og kjenne seg igjen i andre, og tåle seg selv på godt og vondt.

DU ER DEG

I gruppeterapi kan du sammen med andre bli kjent med dine følelser og handlings mønstre.
 
Du vil erfare hvordan du påvirker, hva som påvirker deg og du vil kunne kjenne deg igjen i andre.
 
Det er en effektiv og god terapiform for å trene på å ta plass, lytte, bli sett, se andre, støtte, bli støttet og oppdage at du er ikke alene og at du er god nok akkurat som du er. 

Det er maks 8 personer i en gruppe. 

Det vil opprettes ulike grupper fortløpende etter behov.


  • Kvinnegrupper
  • Traumegrupper.
  • Mestringsgruppe for kronisk sykdom.
  • Sorggrupper.

Jeg er co-terapeut i traumegrupper ledet av Elisabeth H Sæter. https://www.irelasjon.com/traumegruppe. Traumeterapi basert på gestaltteori og Frans Ruperts intensjonsmetode basert på tanker om hvordan kropp og sinn henger sammen.