HILDE RØSAND, GESTALT TERAPEUT, MNGF

Samtaleterapi - Gruppeterapi - Yinyoga og Qigong for kvinner.

GRUPPETERAPI

Traumegrupper, kvinnegrupper, sorggrupper.

JEG ER MEG

Jeg tror på at gruppeterapi er godt egnet til å jobbe med ulike utfordringer som for eksempel psykotraumer, press, krav og det å føle seg feil/annerledes. 
Det handler mye om å bli sett, hørt og oppleve seg forstått. Om å lytte og kjenne seg igjen i andre, og tåle seg selv på godt og vondt.

DU ER DEG


Det er vanlig å starte med individuell terapi før en kanskje er trygg nok til å delta i grupper.

Du vil erfare hvordan du påvirker, hva som påvirker deg og du vil kunne kjenne deg igjen i andre.
 
Det er en effektiv og god terapiform for å trene på å ta plass, lytte, bli sett, se andre, støtte, bli støttet og oppdage at du er ikke alene og at du er god nok akkurat som du er. 

Det er maks 8 personer i en gruppe. 

Det vil opprettes ulike grupper fortløpende etter behov.


  • Kvinnegrupper
  • Traumegrupper.
  • Mestringsgruppe for kronisk sykdom.
  • Sorggrupper.

Jeg er co-terapeut i traumegrupper ledet av Elisabeth H Sæter. https://www.irelasjon.com/traumegruppe. Traumeterapi basert på gestaltteori og Frans Ruperts intensjonsmetode basert på tanker om hvordan kropp og sinn henger sammen.