HILDE RØSAND, GESTALT TERAPEUT, MNGF

Samtaleterapi - Gruppeterapi - Yinyoga og Qigong for kvinner.

Individuell samtaleterapi

Bli din egen leder, i ditt eget liv!

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

FOR HVEM?

Terapi passer alle. Er du utbrent, opplever uro og kjenner deg deg maktesløs?
Har du en autoimmun sykdom og trenger strategier for å mestre jobb og familie? Opplever du stress, står i en krise og må ta vanskelige valg?
Eller kanskje trenger du noen å snakke med. 
Ta kontakt om det er noe du lurer på.

Vårt første møte.

TERAPEUTEN

Økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket.
Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut. Vi legger tolkning til side og utforsker og ser på situasjoner og relasjoner slik de faktisk er, det som er sant og forsøker å holde på det fremfor illusjoner eller ønsker om hvordan det skal være. 

Et lite skritt er et steg videre.

IDEEN OG MÅLET

Hvert menneske har selv ansvar for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. 
Ved å ta det ansvaret vil du bli din egen leder i ditt eget liv.

STRESS OG UTBRENTHET.

Stress er reaksjoner på store belastninger og overveldende situasjoner og utbrenthet er når det har vært stor belastning over tid og kroppen sier nei!

Belastninger kan være situasjoner(jobb, studier, skole, familie, venner mm) og relasjoner som skaper indre stress. 
Indre stressfaktorer er våre tanker og følelser som aktiveres ved måten vi tolker en situasjon og reagerer på den. Oppfattes situasjonen truende eller overveldende og vi opplever at vi mangler resurser til å håndtere den, får vi en stress reaksjon. 

Stressreaksjonen er at hjertet slår fortere, vi får høyere puls og stresshormonet kortisol skilles ut. Pusten øker og spyttproduksjonen går ned sammen med at fordøyelsen hemmes. Vi blir rustet til kamp eller flukt. 

Hvis stress responsen vedvare over tid, vil kortisol utskillelsen bli en trussel for vårt immunsystem og hukommelsen og konsentrasjonen og vurderingsevnen vil bli svekket. Symptomer på dette er ulik fra person til person. Noen opplever søvnproblemer, hodepine, migrene, og muskelsmerter. Det er flere som opplever tomhetsfølelse, tappet for krefter og motivasjon. De opplever uro, irritabilitet og frustrasjon.

Hvordan vi håndterer stress symptomer er ulikt fra person til person. Ofte er benektelse, unngåelse eller undertrykkelse en strategi mange benytter, men som er uhensiktsmessig fordi de endrer ikke situasjonen. Noen vil døyve ubehaget med å jobbe enda mer, overspise eller benytte rusmidler. 

Vedvarende indre stress fører til at systemet bryter sammen og resultatet blir utbrenthet, depresjon. angst og kronisk sykdom. HVA ER GESTALTTERAPI

Gestaltterapi er en utbredt psykoterapeutisk retning. Terapien har røtter i gestaltpsykolgien og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi. 

Dette er en retning innen humanistisk psykologi, og ble grunnlagt av Laura og Fritz Perls og Paul Goodman i på 50 og 60-tallet i USA.

Forskning har vist at emosjoner vi erfarer i samspill med andre er erfaringer fra tidlig i livet; som overveldende situasjoner vi har stått i som barn, ungdom og voksne; danner noen av våre mønstre for regulering av følelser og sosial adferd. 

Selvregulering, eller kreativ tilpasning, gjør seg gjeldende i voksenlivet – på en mer eller mindre hensiktsmessig måte.

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi og egen utvikling.
 
GESTALT METODE:

Feltteori og fenomenologi som metode, betyr å se på situasjoner og relasjoner slik de er, og forholde seg til det fremfor illusjoner eller som vi ønsker det skal være. 

Feltteori vil si at vi påvirker og blir påvirket. Jeg erfarer meg i møte med deg. Den jeg blir sammen med deg forteller meg noe om meg og hvordan jeg har det. Vi ser på dette gjennom samtale, kroppsholdninger og fornemmelser i øyeblikket.


Målet er å bli bevisst på egne følelser, reaksjoner og handlinger.
Tydeliggjøre, erkjenne og se seg selv og sine valg og ta ansvar for sin situasjon og skape nødvendige endringer i sitt liv.