Gestaltterapeut MNGF

Klikk her for å redigere undertittel

HILDE RØSAND (1964)

Jeg er privatpraktiserende gestaltterapeut  MNGF  og har min utdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i perioden 2014-2017. Jeg har bakgrunn som gründer, kreativ formgiver og jobber som Arkitekt autodidakt. Relasjonsperspektivet, form, persepsjon og kreativitet står sentralt i mitt arbeide både som terapeut og hus tegner. Erfaringskompetanse og det å mestre utfordringer som kronisk sykdom i eget liv har vært en inspirasjon til å utdanne meg som gestalt psykoterapeut.


HVORDAN JOBBER JEG

Jeg har erfart at mestring ligger i det å innse at noe er som det er, og anerkjenne det. Våre begrensninger former den vi er og ved å omfavne dem kan de også bli en styrke og kompetanse. Jeg tror at alle mennesker, uansett begrensninger, har ressurser til å skape endring i sitt liv.  Jeg har stor tro på gruppeterapi hvor erfaringen er å bli sett og hørt og en kan kjenne seg igjen i andre. Det vil bidra til større toleranse og å tåle seg selv framfor å føle seg "feil".


Jeg medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer. Jeg har taushetsplikt og mottar faglig veiledning regelmessig. Sammen med kollega Sarah Hussmann tilbyr jeg gruppeterapi, veildeningsgrupper og parterapi. I parterapi eller samlivsterapi er målet å bevisstgjøre paret på hva som faktisk foregår. Hvilke behov de dekker hos hverandre og hvordan de kommuniserer seg i mellom. Vi tydeligjør hvordan de påvirker og blir påvirket av hverandre. Problemer eller kriser i parforhold kjennetegnes ofte ved at glede, nærhet og intimitet er fraværende. Kommunikasjonen fungerer dårlig og føles som fastlåst.

SARAH HUSSMANN (1986)
Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, og er medlem av MNGF (Norsk Gestaltterapeutforening.)
Jeg driver egen praksis, og er også utdannet blomsterdekoratør og har jobbet kreativt de siste ti år. 

HVORDAN JOBBER JEG:
Jeg tror vi mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett og akseptert akkurat som vi er. Dette er ingen selvfølge at vi opplever i livene våre. Jeg bestreber meg på å være tilstede for deg i terapirommet og deler av min oppmerksomhet slik at du kan se deg selv tydeligere. Jeg er opptatt av relasjonen, og det som skjer her og nå. Vi kan godt snakke om fortiden din, men jeg er mere opptatt av hvordan vår historie har påvirket oss og hvordan det spiller seg ut mellom oss. Jeg jobber fenomenologisk, det vil si jeg prøver å se det som er - uten å tolke for mye. Jeg tenker også at jeg har stor respekt for den som kommer og at relasjonen er likeverdig. Sammen kan vi utforske mulighetene og kanskje du ser at du har flere valg enn du tror.


T-GRUPPE:
er ett nytt og enestående gruppeterapi- tilbud innen gestaltpsykologiske rammer. Vi har ett pilotprosjekt som retter seg mot ungdommer mellom 15-19 år. Vi tror på at gruppeterapi er godt egnet til å jobbe med ulike utfordringer som for eksempel press, krav og det å føle seg feil/annerledes. Det handler mye om å bli sett, hørt og oppleve seg forstått. Og også om å se og høre og kjenne seg igjen i andre, og tåle seg selv på godt og vondt